چگونگی نصب استرس بار


دوست عزیز اصلا استرس بار رو واسه چی میبندن؟
سر پیچ زاویه چرخ کمتر تغییر کنه

خب چه زاویه ای دلخواه ماست؟
کمبر منفی

خب جوری باید ببندی که کمبر منفی بده
یعنی چی؟
یعنی از روبرو چرخها هشتی بشه
یعنی دوسر کمکها توی کاپوت رو به هم نزدیک کنه
یعنی استرس بار رو باید جوری ببندی که جمعش کنی

اگر تاپیکهای استرس بار رو خوب مطالعه میکردی این موضوع واسه خودت بدیهی بود و خودت میتونستی به راحتی نتیجه گیری کنی :grin:

9 سال پیش